"Secrets and Space"      Dutch version

“GEHEIMEN EN RUIMTE”

“Ik wil Privacy, weg van Het Licht /
… .Ik wil Geheimen en Ruimte om alleen te zijn
Want Ik alleen beheers het Universum van Mijn Beeld/…
Door de minimale krachten van Mijn Geest/….
En door mijn volledig geschifte en gedachtenloze verbeeldingen/…Snap Je
wel dat Mijn Beeld mijn volledig begrijpen van alles is/
Mijn verbeelding is het enige doel en reden van mijn zijn en (lots) bestemming/
Het maakt een individuele ruimte voor mijn individueel lichaam/
Waargemaakt in en als mijn perceptie van realiteit…/
Een grote lege ruimte gemaakt en waargenomen rond iedereen en alles/
… ..en zoals mijn totale begrijpen van wie Ik ben-is dit dingetje wat men mijn vlees en bloed noemt, fysieke realiteit/
wat meer reeel voor mij is dan mijn eigen geest/
Dit verkreukeld begrijpen--------------- ---------zo teer, zo zwak,
Is mijn persoonlijke waarheid en geheime doel tegen de Kompleetheid en Kracht van Het Licht/…
- -want Ik zou willen dat Ik er veilig voor was en vrij ervan..
te zijn en te dromen van waar Ik zou willen zijn en dromen-en niet te zijn waar Ik oorspronkelijk
Gemaakt, Ontworpen, en Geinspireerd ben in de Gloed van Het Eeuwige Stralen van geest (..)/ .-zo krachtig ben Ik…./---
zoals Ik zo gemaakt ben /--dat zelfs mijn nietige wensen mijn geest kunnen beheersen en domineren/…--en Ik wil ongecontroleerd,
onuitgedaagd en Ongecorrigeerd zijn in Mijn Waanideeen en Fantasien, Mijn Realiteit is wat Ik wil dat het is/……en
hoewel Ik vaak ontevreden ben met wat Ik wens en heb—toch, ben Ik vrij---want zoals Ik wil dat Ik ben, zo zal Ik ook wensen te zijn…/...

Ik wil Privacy , weg van Het Licht …/...
Ik wil Geheimen en Ruimte om alleen te zijn/…
- want Ik ben Alleen in mijn Miserabele, Kwetsbare Visie op de Werkelijkheid/…en omdat de Waarheid
zoals Ik haar zie moeilijk is en anders voor mij Ik ben Gescheiden,
maar Individueel en Uniek/----er is niemand zoals Ik--/….en dat is mijn Schoonheid---/…Maar niemand anders
is in staat Mijn Mysterieen te kennen/…Mijn Reden en Doel van lijfelijk zijn/En daarom is Niemand werkelijk in staat om
dichter bij mij te komen/-en dat is de tragische.., eenzame vloek van mijn bestaan/…Dat Ik
alleen liefde kan wensen, ernaar streven en zoeken/…maar Ik kan Nooit haar Mooie Pijnloze Werkelijkheid Kennen-
Want terwijl Ik altijd de Pijnlijke Fantasie van de Liefde najaag, heeft de Echte Liefde mij altijd ontvlucht/…
En terwijl Echte Liefde mij altijd Roept en de Realiteit van Mijn Hart Toezingt
heeft Echte Liefde Mij altijd Beangstigd /-want Echte Liefde heeft nooit veel van Mij verlangd/-behalve dat Ik het Zichzelf laat zijn ,
en het niet probeer te Controleren.. en Manipuleren Alleen voor Mijzelf---of echt Controle te Zoeken, over Wat Dan Ook Liefhebbend -en Zelfs
Dit is Te Veel voor Mij om Mee Eens te zijn/..want als Echte Liefde, zoals Ik het me voorstel, voor Mij bedoeld is,
dan Moet Ik Het Onontkoombaar Dwingen te Doen zoals Ik me Voorstel …./…

Ik Ben Bang voor De Buitenaardse Kracht en Helderheid van Het Licht/…en Evenzo Bang om echt te krijgen wat Ik wil---
en hoewel Ik Gedoemd lijk, Verdoemd en Voorbestemd om te Verlangen-Laat De Waarheid, Mij Onthuld, Helder en Duidelijk Weerspiegeld
in Het Licht/…Mij niets Oneerlijks, Haatdragends of Lelijks over Mijzelf Zien /… in haar Eerlijkste Evaluatie /...
en dat is Precies Waarom Ik Het Haat!/….Want Niks, zelfs niet Het Eeuwige Licht
zou Mij kunnen overtuigen om Mijn Gemene Kinderlijke Fantasien over Liefde en Leven Op te Geven/---want Mijn Ijdelste Wens voor
Speciale Liefde heeft Mij Veel Gekost, heeft Mij Waanzinnig Zelfzuchtig gemaakt,
Ziek en Onverzadigbaar Hongerig/ Slechts naar het Speelgoed en de Werktuigen van het Consumeren
van Het Goedkope Materiaal en de Tijdelijke Schatten die de Eeuwigheid sinds lang Openbaard Heeft zijn Waardeloos voor Mij/……

Ik wil Geheimen en Ruimte van Het Licht/…..en Privacy… met een Identiteit die Me
De Nodige Anonimiteit en Onafhankelijkheid van Mijn Eigen Maker en Maaksels geeft-/….
want Ik Lijk Alleen te Hongeren naar een Gestoorde Onafhankelijkheid----zelfs van Mijn Eigen Oorsprong en Realiteit/…
Waanzinnig Wensend.. De Gewaande Ervaring Zelfstandig te zijn in Mijn Gefantaseerde Zelf-Creatie—
en met Behoeften aan Niemand en aan Niets hetgeen Mij Nooit bevredigt-/….Voor deze Travestie van Zijn… ben Ik zelfs
bereid te sterven------Alleen om Deze Verwrongen Werkelijkheid Waar te Maken
en om de Scheppings Eeuwige Visie van mij Bitter te Beledigen—Zo, de Eeuwigheid met Mijn Eigen Nachtmerries te Verwisselen/…
Ik wil Geheimen en Ruimte van Het Licht/…..want Ik zou Werkelijk Niets van Mijn Realiteit maken…/… want Ik zou het
prefereren om te Kiezen en Leven met Fantasieen van Mijn Realiteit/….Want Ik wou er niets van Weten / en er Niets van Wensen..….”/

Vertaald door Engelbart Koelmans
op 3 November 2004

Written on 12 August, 2004
by Finnegan


"Secrets and Space"      English version

SECRETS AND SPACE*

                                                                                                                                                   *FOR ZOC

“I want Privacy from The Light----/….
I want Secrets and Space to Be Alone—/…
…… /For I alone ‘Rule’ The Universe of My Image/—through The Minimal Powers of My Mind---/…
and through My Raving Mad and Senseless Imaginings/….- …You See,
My Image is My Whole Understanding of Everything/…… My Image is the sole focus and cause
of My Being and Destiny—/….It creates an Individual Space for My Individual Body ,/… Established firmly
in and as my perception and vision of Reality…/…. The Vast, Empty Space Made and Perceived
around Everyone and Everything/………And as My Whole Understanding of who and what I am—-------- is This Little Thing
called My Flesh and Bone Physical Reality/which is More Real to Me than My very Own Mind/…
This Warped Understanding—--------------- ----------------------so frail, so weak,
is my own personal truth and secret purpose against The Wholeness and Power of The Light/…
-----For I would wish to be safely hidden and free of It……
……to Be and Dream of where I would wish to be and dream —-- and be not where I was originally
Created, Designed, and Inspired in The Radiance of The Eternal Brilliance of Mind/.—So Powerful am I…./---
As I was Created/—that Even My Idle Wishes can Rule and Dominate My Mind/….--and I wish to be unchecked, unchallenged and
uncorrected in My Mad Notions and Fantasies, that My Reality is what I wish It to be/……and though I am often miserable with
what I wish and have---still, I am free -----for as I wish I am,----------------------------------------------so shall I wish to be…./…

I want Privacy from The Light…/..
I want Secrets and Space to Be Alone…/..
—---For I am Alone in my Miserable, Vulnerable Vision of Reality/…and because The Truth
as I see it ` is difficult and is different for me I am Separate,
but Individual and Unique/–------There is no one else like me—/….and that is my Beauty—/…But There is No One Else Able to know My
Mysteries,/… My Reason and Purpose for Physical Being,/ And therefore, No One able, truly, to get closer to me/—
and that’s the Tragic, Lonely Curse of My Being/…………………..That I
can only wish and yearn and seek for Love/…….but I can Never Know Its Beautiful Painless Reality—
-----For As I am always Chasing the Painful Fantasy of Love, True Love has always eluded Me/…
And with True Love always Calling and Singing to My Heart’s Reality …
….True Love has always Frightened Me/—for True Love has never asked much from Me/— except that I let it be
Itself, and not try to Control and Manipulate it All For Me ---–or to Seek Control, really, over Anything Loving—
-----and Even This is Too Much for Me to Agree to…/…for if True Love, as I imagine it, is meant for Me,
I Must Make It Do Inevitably as I Imagine…/…

I ‘m Afraid of The Alien Power and Clarity of The Light/….and So Afraid , Equally of really getting what I want—and though I seem
Damned, Doomed and Fated to Desire---The Truth, Revealed to Me, Mirrored clean and Clearly
in The Light /…Shows Me nothing Deceitful, Hateful or Ugly about Me /.. in its Honest Evaluation,/…
and that is Precisely Why I Hate It!/….…For Nothing, not even The Eternal Light
should convince Me to Give Up My Nasty Childish Fantasies of Love and Life/---as My Vainest Wish
for Special Love has Cost Me Dearly, made Me
Insanely Selfish, Sick and Insatiably Hungry /Just for the Toys and Tools of Consuming
The Petty Material and Temporary Treasures that Eternity has long ago Revealed is Worthless to Me ./…..

I want Secrets and Space from The Light/….and Privacy with an Identity which gives Me
The Necessary Anonymity and Independence from My Own Creator and Creations –/….
for I would Seem to Crave Only a Mad Independence------ even from My Own Origins and Reality/…
Desiring.. and Insanely, the Delusional Experience of being Self-Sufficient in My Imagined Self Creation—
and with Needs of No One and of Nothing which Never Satisfies Me-/….For this Travesty of Being I am even
willing to die—---- Just to Establish This Twisted Reality
and to Bitterly Mock Creation’s Eternal Vision of Me-------- Thus, Replacing Eternity with My Own Nightmares!/
I want Secrets and Space from The Light/……for I would Truly make Nothing of My Reality…/… for I would prefer to Choose and
Live with Fantasies of My
Reality/…… For I would Know of/… and Want Nothing of It…

9, August, 2oo4/…. Amsterdam, Holland/… ----------- The Insidious Illusion Of Choixe # 15/…. "Secrets and Space" Copyright 2005 /- -F I N N E G A N !/...