"The Stars Beneath The World"      Dutch version

De Sterren Beneden De Wereld

Hier sta Ik
Onder De Sterren Beneden De Wereld
                                  in een Fantastische Toekomstige Staat…

Jou roepend…..
               op jou vallend…/…
                                                              Luchtblauwe Hemel…….

Alles is Blauw daar/…     Wolkenloze Hemels…/..
                     Liefde is Hemel../..
Liefde                           is Hemel/..Waar Ik nu sta,
                                                                                                                     Neem mijn hand..
                                                                                                                     Neem mijn hand..
Anders /…
              Ren Ik weg van jou/….
                                                  Ren Ik weg van jou/…
                                                                                 Ren Ik weg van jou../……

Hier ben Ik
Onder de Sterren Beneden De Wereld ;
                                              In een staat van droevige , zoete vloeistof

Huilend om jou../…
Huilend om jou../… Vluchtend van jou../..
                                                                                                                    Hemelwaarts vluchtend/…
                                                                    ….Hoger vluchtend/…
                                                                                              de Hemel bewenend….
Hier rijs Ik op
Onder de Sterren Beneden De Wereld
                          In een ongelooflijk mooi lot..

Sprekende Engelen/ Regenbogen Horend/..
                Steeds Helderder…./
                     Steeds Helderder…./       …….. Dansende Briljantheid/ Zingende Helderheid
                                                                                                         Nergens zonder Licht…/Nergens zonder Licht…
   Niemand zonder Zicht../..Brandende Witheid/..
        Verdwenen        in Briljantheid/ Verdwenen in Briljantheid/…
                                                       Niemand zonder Zicht../..Brandende Witheid/..
                         Nova    Briljant../  Nova        Briljant../…

Vertaling: Marjan Borsjes
17 November 2004
Amsterdam, Holland

written 23 March, 2004;                                                            by Finnegan"The Stars Beneath The World"      English version

The Stars Beneath The World*

                                                                           For Wazzi,       and Dr. Robert H.

HERE I STAND
UNDER THE STARS BENEATH THE WORLD
                                                                IN A FANTASTIC   FUTURE STATE…

                CALLING TO YOU…
                                  FALLING FOR YOU…/…
                                                                                                       SKY BLUE HEAVEN……

                            ALL         IS BLUE  THERE/..   CLOUDLESS HEAVENS…/..
                                         LOVE          IS HEAVEN../..
                             LOVE                             IS HEAVEN/…..WHERE I STAND NOW,
                                                                                                                     TAKE MY HAND..
                                                                                                                     TAKE MY HAND..
  OR I’M/..
              RUNNING FROM YOU../
                                                       RUNNING FROM YOU../..
                                                                                  RUNNING FROM YOU../…

HERE I AM
UNDER THE STARS BENEATH THE WORLD
                                               IN   A   SAD,    SWEET ,   LIQUID STATE….

CRYING       FOR YOU../…
CRYING        FOR   YOU../..FLYING       FROM YOU../..

                                                                                                 FLYING SKYWARD/…
                                                                            ….FLYING HIGHER/…
                                                                                                                                                         ....WEEPING HEAVEN /....

HERE I RISE
UNDER THE STARS BENEATH THE WORLD
                                            IN    AN UNBELIEVABLY  BEAUTIFUL FATE..

SPEAKING ANGELS/ HEARING RAINBOWS/..
                  EVER BRIGHTER…./
                                                      EVER BRIGHTER…./DANCING BRILLIANCE/SINGING BRIGHTNESS
                                   NOWHERE LIGHTLESS.../NOWHERE LIGHTLESS…
                                                                                  NO ONE     SIGHTLESS../…   SEETHING WHITENESS/..
            ……./GONE                     IN BRILLIANCE/……..GONE                           IN BRILLIANCE…
                                                        NO ONE       SIGHTLESS/…SEETHING WHITENESS/..
                         NOVA   BRILLIANT../..    NOVA   BRILLIANT../..

23 MARCH, 2004
Melbourne, Australia

…………………The Insidious Illusion Of Choice # 6/…                                                              - - - FINNEGAN